Zabiegi

POLiS Clinic

Zabiegi ginekologiczne:

 • Kol­po­sko­pia dia­gno­stycz­na
 • Wkładka do­ma­cicz­na (Mirena, Jaydess)
 • Implant an­ty­kon­cep­cyj­ny Implanon
 • Krio­te­ra­pia
 • Hi­ste­ro­sko­pia dia­gno­stycz­na
 • Hi­ste­ro­sko­pia ope­ra­cyj­na
 • La­pa­ro­sko­pia
ginekolog katowice
gastrolog katowice

Zabiegi chirurgiczne & ortopedyczne:

 

 • Zespół cieśni nad­garst­ka
 • Przykurcz Du­puy­tre­na

Zabiegi gastroenterologiczne:

 • Ko­lo­no­sko­pia
 • Ga­stro­sko­pia
 • Sig­mo­ido­sko­pia
gastroskopia katowice

logo-polisclinic

GABINETY SPE­CJA­LI­STYCZ­NE

ul. A. Mic­kie­wi­cza 26/240-092 Katowice

+48 570 400 540

+48 32 707 11 66

po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com

Placówka czynna w trakcie pracy lekarzy

SZPITAL

ul. 1 Maja 88a40-240 Katowice

+48 32 707 11 66

+48 515 093 208

fax: 32 255 21 80

po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com

Re­je­stra­cja od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 08.00 – 20.00