Kardiolog

POLiS Clinic

W naszej placówce Polis Clinic pro­wa­dzi­my poradnię kar­dio­lo­gicz­ną, w której lekarz kardiolog dia­gno­zu­je oraz leczy pacjentów ze scho­rze­nia­mi układu ser­co­wo­-na­czy­nio­we­go.

Choroby układu krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i zarazem największym problemem współczesnej medycyny. Prawdopodobieństwo rozwoju chorób sercowo-naczyniowych zwiększają czynniki ryzyka (zwłaszcza kilka u jednej osoby), wśród których można wymienić kilka najważniejszych: 

 • nadwagę,
 • otyłość brzuszną
 • nadciśnienie tętnicze
 • wysoki poziom cholesterolu
 • płeć męską
 • palenie tytoniu
 • obciążenia rodzinne chorobami serca
 • brak ruchu

W naszej placówce Polis Clinic, w ramach Poradni kardiologicznej konsultujemy, diagnozujemy i leczymy pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, a zakres świadczeń obejmuje:

 • wad serca,
 • zaburzeń rytmu serca,
 • nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go,
 • choroby wieńcowej,
 • zaburzeń li­pi­do­wych,
 • schorzeń układu ser­co­wo­-na­czy­nio­we­go.

Wskazaniem do wizyty u lekarza kardiologa jest bezwzględnie:

 • duszność, obrzęki,
 • sinica – jest to cha­rak­te­ry­stycz­ne si­no­-nie­bie­ska­we za­bar­wie­nie skóry i błon śluzowych,
 • bóle oraz kołatanie serca,
 • omdlenia,
 • silne zawroty i ból głowy.

W diagnostyce chorób krążenia bardzo duże znaczenie ma szybkie rozeznanie problemu oraz podjęcie leczenia.

W ramach diagnostyki kardiologicznej, w naszej poradni Polis Clinic w Katowicach wykonujemy pełen pakiet badań laboratoryjnych, które są niezbędne w prawidłowej ocenie zmian. Oprócz tego, pacjenci z chorobami kardiologicznymi, mogą wykonać badania EKG. Na pierwszą wizytę u lekarza kardiologa powinno zabrać się ze sobą komplet dotychczas wykonywanych badań, włącznie z lipidogramem (poziom stężenia cholesterolu: TC (całkowitego), LDL (złego cholesterolu), HDL (dobrego cholesterolu), TG (trójglicerydów)). Jeśli dotychczas badanie to nie było zlecane, warto przed zaplanowaną wizytą u kardiologa zgłosić się po skierowanie do internisty.  

logo-polisclinic

Lekarze

 Beata Średniawa


Adres

ul. 1 Maja 88 a
40-240 Katowice

Kontakt

Placówka czynna w trakcie pracy lekarzy.

tel. +48 570 400 540
tel. +48 32 314 26 43
e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com