Gastrolog w Katowicach

POLiS Clinic

badania USG

Lekarz gastrolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z górnym odcinkiem układu pokarmowego, których najczęstszą przyczyną jest zła dieta, nieregularne posiłki, stres oraz brak aktywności fizycznej

Lekarz gastrolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z górnym odcinkiem układu pokarmowego, których najczęstszą przyczyną jest zła dieta, nieregularne posiłki, stres oraz brak aktywności fizycznej

  • ból brzucha (silny, po­wta­rza­ją­ce się, kolki),
  • nudności, wymioty,
  • biegunka lub zaparcia,
  • zgaga, częste odbijanie, gazy, częste wzdęcia brzucha,
  • kr­wa­wie­nie z odbytu lub nietypowy wygląd stolca,
  • problemy z po­ły­ka­niem.

W naszym gabinecie w Polis Clinic w Katowicach, usługi, jakie świadczy gastrolog obejmują przewlekłe choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenia funkcji wątroby i dróg żółciowych, zaparcia i bóle jelita grubego.

Podczas pierwszej wizyty, gastrolog przeprowadza dokładny wywiad, w trakcie którego pacjent powinien. Szczegółowo opisać dolegliwości, jakie mu towarzyszą ze strony układu pokarmowego. Jeśli posiada wyniki badań diagnostycznych wykonanych w innych placówkach, warto je zabrać ze sobą. Dodatkowo, podczas wizyty może zostać przeprowadzone wstępne badanie brzucha, w następstwie którego lekarz może zadecydować o konieczności dalszej diagnostyki i skierowania na badania USG, kolonoskopię lub gastroskopię.

Badania wykonujemy w naszej placówce w Katowicach, w ramach nowoczesnej pracowni badań endoskopowych wyposażonej w wysokiej klasy aparaturę medyczną. Dzięki nim będzie możliwość ustalenia dalszych etapów leczenia, zaplanowania odpowiedniej diety i ustalenia daty wizyty kontrolnej.

Wykonanie tych badań wiąże się z od­po­wied­nim przy­go­to­wa­niem pacjenta, o czym więcej na stronach: ga­stro­sko­pia i ko­lo­no­sko­pia. Badania wy­ko­ny­wa­ne są w znie­czu­le­niu miej­sco­wym albo ogólnym, na co ma wpływ wiek pacjenta oraz jego stan zdrowia.

Dalsze leczenie bardzo często wiąże się ze zmianą diety oraz nabyciem nowych nawyków ży­wie­nio­wych. Ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza oraz pamiętać o wykonaniu badań kon­tro­l­nych. W naszej placówce możecie Państwo liczyć na stałą opiekę lekarza ga­stro­lo­ga. Dodatkowo posiadamy pro­fe­sjo­nal­nie wy­po­sa­żo­ną pracownię badań en­do­sko­po­wych z wysokiej klasy aparaturą medyczną.

logo-polisclinic

Lekarze

Roman Kaczor
Piotr Wosiewicz
Anna Kochel-Jankowska


Adres

ul. 1 Maja 88 a
40-240 Katowice

Kontakt

Re­je­stra­cja telefoniczna od po­nie­dział­ku do czwartku w godz. 08.00 – 20.00 oraz w piątki od 8.00 do 17.00


tel. 32 255 51 18
tel./fax: 32 255 21 80
tel. kom: 515 093 208
​e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com