Dr. n. med. PIOTR WOSIEWICZ
specjalista gastroenterolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada tytuł doktora nauk medycznych, specjalisty chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie wieloletniej pracy w Oddziale Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego im. Profesora Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor wielu prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Odbył liczne staże w największych ośrodkach gastroenterologicznych i endoskopowych w Polsce. Uczestniczył w wielu kursach i sympozjach naukowych w kraju jak i za granicą. Obszarem szczególnego zainteresowania, od wielu lat pozostaje diagnostyczna i terapeutyczna endoskopia przewodu pokarmowego w tym panendoskopia, kolonoskopia oraz cholangiopankreatografia wsteczna.
 
Zakres leczenia:
  • konsultacja gastroenterologiczna
  • USG jamy brzusznej
  • gastroskopia
  • kolonoskopia
  • sigmoidoskopia
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii