Skontaktuj się z nami!


logo-polisclinic

Gabinety Spe­cja­li­stycz­ne

ul. A. Mic­kie­wi­cza 26/2, 40-092 Katowice


tel. +48 570 400 540
tel. +48 32 707 11 66
e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com


Placówka czynna w trakcie pracy lekarzy

Szpital

ul. 1 Maja 88 a, 40-240 Katowice


tel. +48 32 707 11 66
tel./fax: 32 255 21 80
tel. kom: +48 515 093 208
​e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com


Re­je­stra­cja od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 08.00 – 20.00