Kolonoskopia

POLiS Clinic

Oprócz konsultacji gastrologicznych w naszej placówce w Katowicach, wykonujemy badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopię i kolonoskopię.

Kolonoskopia należy do badań diagnostycznych przeprowadzanych w przypadku zaburzeń dotyczących jelita grubego.

Wska­za­nia­mi do wykonania ko­lo­no­sko­pii jest:

 • pro­fi­lak­ty­ka raka jelita grubego,
 • po­li­po­wa­tość gru­czo­la­ko­wa­ta, czyli stwier­dze­nie wy­stą­pie­nia polipów jelita grubego,
 • kr­wa­wie­nie z dolnego odcinka przewodu po­kar­mo­we­go,
 • na­prze­mien­ne zaparcia, biegunki, ołów­ko­wa­te stolce,
 • anemia – nie­do­krwi­stość spo­wo­do­wa­na nie­do­bo­ra­mi żelaza,
 • zapalenie jelit,
 • uchył­ko­wa­tość jelita grubego.

Zadanie przeprowadzane jest za pomocą kolonoskopu, czyli giętkiej rurki, która wyposażona w kamerę rejestruje zmiany w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. W przypadku ich obecności, gastrolog może pobrać wycinki śluzówki i przekazać je do badania histopatologicznego. 

Zabiegi endoskopowe przeprowadzane w trakcie kolonoskopii obejmują ponadto:

 • usunięcie polipów jelita grubego,
 • tamowanie kr­wa­wie­nia,
 • po­sze­rze­nie zwężeń w jelicie,
 • w przypadku nie­ope­ra­cyj­nych no­wo­two­rów lekarz może zmniej­szyć masę guza, aby uzyskać drożność dolnego odcinka przewodu po­kar­mo­we­go.

Kolonoskopia wymaga odpowiedniego przygotowania pacjenta do zabiegu i zastosowania się do szczegółowych wskazań lekarza.

Proces ten należy rozpocząć już 7 dni przed wyznaczonym terminem. W tym czasie należy:

 • przerwać przyjmowanie leków zawierających żelazo
 • skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe
 • skonsultować z lekarzem prowadzącym przygotowanie do kolonoskopii w przypadku osób chorych na cukrzycę
 • nie jeść owoców, które zawierają pestki (głównie te bardzo małe, tj. truskawki, kiwi, winogrona, borówki amerykańskie, jagody itd.) oraz produktów zawierających ziarna, np. pieczywo wieloziarniste, musli, siemię lniane, mak, itd.
 • nie jeść czerwonych buraków, które mogą zmienić kolor śluzówki jelita

W dalszym etapie przygotowań do kolonoskopii, pacjenci na 3 dni przed badaniem, powinni:

 • przejść na dietę płynną: zupy bez warzyw i dodatków
 • pić kawę, herbatę, wodę oraz soki (soki nie mogą zawierać miąższu owocowego)

Na dzień przed badaniem kolonoskopowym:

 • można zjeść tylko śniadanie, które nie może zawierać mleka oraz napojów gazowanych
 • od godziny 14 pacjent powinien zażyć  w przeciągu 5-6 godzin wskazany przez gastrologa lek Fortrans (szczegóły postępowania zgodne z zamieszczoną ulotką informacyjną)
 • podczas przyjmowania leku Fortrans nie można nic jeść
 • pomiędzy przyjmowanymi dawkami leku można pić wyłącznie herbatę lub wodę niegazowaną

Badanie kolonoskopowe wykonywane jest w pokoju zabiegowym, na lewym boku, z podciągniętym kolanem do klatki piersiowej. Gastrolog wprowadza kolonskop przez odbyt, jelito grube aż do jego połączenia z jelitem cienkim. Z uwagi na możliwy dyskomfort, w naszej klinice w Katowicach procedura wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

 

logo-polisclinic

Lekarze

Anna Chełmicka 


Adres

Mickiewicza 26/2
40-092 Katowice

Kontakt

Placówka czynna w trakcie pracy lekarzy.

tel. +48 570 400 540
tel. +48 32 314 26 43
e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com