Gastroskopia w Katowicach

POLiS Clinic

Gastroskopia należy do badań diagnostycznych zlecanych przez gastrologa w przypadku podejrzenia chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego w obrębie przełyku, żołądka oraz dwunastnicy.

Wska­za­nia­mi do wykonania ga­stro­sko­pii są wy­stę­pu­ją­ce u pacjenta:

 • problemy z prze­ły­ka­niem
 • długo utrzy­mu­ją­ca się zgaga,
 • wymioty i bóle w nad­brzu­szu,
 • kr­wa­wie­nie z górnego odcinka przewodu po­kar­mo­we­go,
 • nie­wy­ja­śnio­na utrata masy ciała,
 • w przypadku dzieci po­dej­rze­nie obecności ciał obcych w górnym odcinku przewodu po­kar­mo­we­go.

Badanie ga­stro­sko­po­we wykonuje się za pomocą spe­cjal­ne­go aparatu – endoskopu.

Badanie gastroskopowe wykonuje się za pomocą endoskopu – giętkiej rurki, którą lekarz wprowadza przez usta do żołądka. Jej koniec wyposażony jest w kamerę, dzięki której specjalista może monitorować przełyk, żołądek oraz dwunastnicę i w przypadku zaobserwowanych zmian pobrać materiał tkankowy do analizy
histopatologicznej.

Dodatkowo endoskop umożliwia:

 • po­sze­rze­nia przewodu po­kar­mo­we­go,
 • usunięcie polipów,
 • usunięcie połknię­te­go ciała obcego,
 • opa­sko­wa­nie żylaków przełyku,
 • zamykanie przetok,
 • za­ha­mo­wa­nie kr­wa­wie­nia z górnego odcinka przewodu po­kar­mo­we­go.

Gastroskopia wymaga odpowiedniego przygotowania pacjenta, który przystępując do badania powinien być na czczo, a więc nie spożywać posiłków przynajmniej 8 godzin przed planowanym zabiegiem.

Procedura rozpoczyna się od znieczulenia gardła specjalnym aerozolem. Na życzenie klienta w Polis Clinic w Katowicach, możliwe jest również przeprowadzenie badania w znieczuleniu ogólnym. Po przyjęciu odpowiedniej pozycji na stole endoskopowym, pacjent zobowiązany jest do trzymania zębami plastikowego ustnika, przez który gastrolog wprowadza endoskop. Badaniu towarzyszy naturalny odruch wymiotny oraz odbijanie spowodowane dostawaniem się powietrza do układu pokarmowego, a gromadząca się ślina w ustach pacjenta odsysana jest ssakiem. W naszej placówce dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować dyskomfort spowodowany badaniem, zapewniając profesjonalną opiekę lekarza specjalisty oraz całego personelu medycznego.

logo-polisclinic

Lekarze

Krzysztof Mandat


Adres

ul. 1 Maja 88 a
40-240 Katowice

Kontakt

Re­je­stra­cja telefoniczna od po­nie­dział­ku do czwartku w godz. 08.00 – 20.00 oraz w piątki od 8.00 do 17.00

tel. 32 255 51 18
tel./fax: 32 255 21 80
tel. kom: 515 093 208
​e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com